11/5 THỨ BA TUẦN 6 PS
Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

Phúc Âm: Ga 16, 5b-11

"Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỨC MẠNH CỦA CHÚA THÁNH THẦN

“Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến …”.

Chúa Giê-su cho biết chương trình của Chúa Cha, là Người sẽ về với Cha, và Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội của Người, tiếp tục hướng dẫn nhân loại đến ơn cứu độ mà Người đã dọn sẵn bằng hy tế Thập Giá.

Chúa Thánh Thần sẽ soi lòng mở trí, cho chúng ta thấy rõ việc tội lỗi bất chính của chúng ta, nhận ra hậu quả của tội lỗi là án phạt ắt tử ngàn đời, và mời gọi chúng ta sám hối trở về với Thiên Chúa là Cha quyền năng và thương xót. Án phạt ngàn đời không phải là sự cảnh cáo, đe dọa làm chúng ta khiếp sợ, nhưng là một sự thật rạch ròi, công minh dành cho những ai từ chối ơn cứu độ, từ chối sám hối, từ chối trở về.

Thiên Chúa không mong muốn chúng ta làm ngơ giả điếc để tiếp tục con đường hưởng thụ trần gian mê muội bất chính. Chúa Thánh Thần vẫn kiên trì lay thức, khuấy động, để chúng ta kịp chấn chỉnh lại đường hướng sống của mình, sao cho ý Chúa Cha thành toàn, là chúng ta được cứu độ.

Là thân phận con người vốn thuộc giống dòng từng ngã sa quỵ lụy vì kiêu căng như chiếc bình sành đòi làm ông thợ gốm, cho nên, tới hôm nay, chúng ta vẫn còn nuông chiều lòng kiêu căng ấy mà chối từ Thiên Chúa. Ước gì các gia đình sẽ nhắc nhở nhau về một đức khiêm nhượng cần thiết phải có, để đón nhận sự hướng dẫn thánh thiện và đầy yêu thương của Chúa Thánh Thần, và để luôn thuộc về Thiên Chúa. Đức tin cậy mến Thiên Chúa sẽ không nhất thiết phải thách thức mọi cám dỗ phù phàm, nhưng sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi, bất chính, để nên công chính.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhớ đến Chúa Thánh Thần đang phù trợ từng người, từng nhà, để lắng nghe Người mà sống Lời Chúa Giê-su dạy, là yêu Chúa, yêu người. Amen.

PM Cao Huy Hoàng