12/5 THỨ TƯ TUẦN 6 PS
Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Phúc Âm: Ga 16, 12-15
"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỰ THẬT LÀ: CHÚNG TA THUỘC VỀ THIÊN CHÚA

“Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”.

Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đi trên hành trình đời người. Và hành trình ấy là hành trình tiến về sự thật vĩnh cửu. Ai chân thành khiêm tốn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì mỗi phút sống trên trần gian sẽ là một phút ngộ ra điều khôn ngoan mới mẻ, quý giá.

Thử nhìn lại, chúng ta đã từng tự tin để lên kế hoạch thực hiện biết bao hoài bảo, để đạt tới thành quả vật chất mà chúng ta cho là hạnh phúc ở trần gian này. Nhưng rồi, Chúa Thánh Thần sẽ chỉ ra cho thấy: chúng ta đang lầm đường lạc lối, đang chọn cái hư ảo ngắn ngày làm hạnh phúc thiên thu.

Quả thực, không ai làm chủ được vận mạng của mình. Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết sự thật này, đó là: vận mạng của chúng ta thuộc về Thiên Chúa, nhờ Chúa Giê-su.
Đáng tiếc thay, có rất nhiều người vẫn không muốn mình thuộc về Thiên Chúa, không muốn nhìn nhận có sự sống đời sau trong Thiên Chúa, và họ đã chấp nhận thà sống thỏa mãn ở đời này hơn là chờ đợi một đời sau xa vời! Họ đã chết đi, đã tan tác trong vô vọng!
Ước gì các gia đình hãy nhắc nhở nhau: đừng đặt trọn niềm tin, niềm hy vọng vào cái hạnh phúc hư ảo ở trần gian này nữa, nhưng hãy lắng nghe sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để đón nhận sự thật vĩnh cửu đó là: cội nguồn sự sống của chúng ta là Thiên Chúa, hạnh phúc của chúng ta là thuộc về Thiên Chúa trong Chúa Giê-su, chúng ta sống ở trần gian cho vinh danh Chúa, để trở về với Thiên Chúa hưởng hạnh phúc thật, hạnh phúc muôn đời.

Lạy Chúa xin cho các gia đình đón nhận sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để xây dựng hạnh phúc gia đình nhờ sống Lời Chúa Giê-su, cho vinh danh Thiên Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng