Pope Francis (@Pontifex)
11.05.2021

Ngay cả ngày nay, Thánh Thần Chúa vẫn mời gọi những người nam và người nữ lên đường tìm gặp những ai đang mong tìm hiểu vẻ đẹp, sự tốt lành và chân lý của đức tin Kitô giáo.