Pope Francis (@Pontifex)
16.05.2021

Hôm nay "Tuần lễ 'Laudato Si'" bắt đầu, nhằm thúc đẩy chúng ta ngày càng biết lắng nghe nhiều hơn tiếng khóc của trái đất và tiếng khóc của người nghèo.
Xin cảm ơn các tổ chức đã tham gia và tôi cũng mời gọi mọi người tham gia tuần lễ này.