Pope Francis (@Pontifex)
04.06.2021

Tháng Sáu là tháng đặc biệt dành riêng kính Thánh Tâm Chúa Kitô, chúng ta có thể lặp lại lời nguyện đơn sơ này:
"Lạy Chúa Giêsu, xin cho trái tim con nên giống trái tim Chúa".
Nhờ thế, trái tim chúng ta dần trở nên nhẫn nại hơn, quảng đại hơn và thương xót hơn.