Xin giới thiệu đến quý Anh Chị Em bài Đáp Ca và Hiệp Lễ - Chúa Nhật 12 B Quanh Năm.

Tán Tạ Thiên Chúa - Thánh Vịnh 106
https://youtu.be/d0YkNGJs0RQ

Ca Hiệp Lễ - Cho Con Luôn Vững Tin
https://youtu.be/eboQFfC4lcw