LÒNG TRUNG TÍN

Lòng trung tín trước sau như một
"Tánh bổn thiện" sống tốt mãi thôi
Tâm trong trí sáng chẳng rời
Niềm tin son sắt, rạng ngời bước chân.

Lòng trung tín không lần xao nhãng
Dù khó khăn, cay đắng bủa vây
Lập trường thì chớ lung lay
Kiên định, chắc chắn không thay chuyển dời.

Lòng trung tín đúng lời đoan hứa
Đức thủy chung vạn thuở lung linh
Thành tâm với chính lòng mình
Con đường sự thật trung trinh đến cùng.

Lòng trung tín không ngừng trải đến
Ơn nghĩa tình cảm mến, yêu thương
Tín trung ngay giữa đời thường
Vòng tay rộng mở còn vương ngại gì!

Lòng trung tín bước đi theo Chúa
Là thực thi Lời Chúa từ đây
Tin yêu Thập Giá từng ngày
"Xin vâng" Thánh ý đẹp hoài hoan ca.

Lòng trung tín, trong ta mau giữ
Dù trần đời vốn cứ vần xoay
Trung thành, đứng vững đường dài
Triều thiên sự sống ngợp đầy ân ban.

Giuse Trần Thế Tiến