Pope Francis (@Pontifex)
08.06.2021

Bí tích Thánh Thể chỉ biến đổi được thế giới khi chúng ta tự biến đổi bản thân mình thành tấm bánh bị tiêu hao vì tha nhân.