24/7 THỨ BẢY TUẦN 16 TN
Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

Phúc Âm: Mt 13, 24-30

"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.
Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Ðầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỐNG THẬT, YÊU THẬT, CÔNG CHÍNH THẬT

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”

Chủ ruộng thì gieo hạt giống lúa. Kẻ thù của chủ ruộng lại gieo hạt cỏ lùng. Lúa mọc lên, cỏ lùng cũng xuất hiện. Lẽ ra chủ ruộng sai người nhổ bỏ cỏ lùng đi, cho cây lúa có cơ hội phát triển, thế nhưng, chủ ruộng bảo: “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. Bởi vì, cây cỏ lùng giống y như cây lúa, không khéo, lại nhổ bỏ những cây lúa quý giá của Người.

Ma quỷ tinh xảo, tàng hình lúc ẩn, lúc hiện ngay trong tâm hồn con người, để tạo nên cái vẻ đẹp đạo đức bên ngoài, mà che đậy sự dối trá, gian ác, thất đức ở bên trong. Cỏ lùng giống y như cây lúa. Người đạo đức giả luôn làm ra vẻ đạo đức thật. Thế nhưng, Thiên Chúa chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Người luôn kiên nhẫn chờ đợi những người sống giả, yêu giả, sẽ trở về sống thật, yêu thật, công chính thật.

Chúa cũng đang kiên nhẫn chờ tôi, chờ bạn. Đừng làm cỏ lùng trong ruộng lúa của Thiên Chúa nữa. Đừng tưởng lầm Thiên Chúa không nói gì là không biết gì. Người biết rõ mọi sự ẩn kín trong ta. Bao lâu còn lén lút, giấu diếm, sống giả, là bấy lâu còn phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, và phạm tội nặng về đức tin. Thiên Chúa đang đợi chờ. Hãy sám hối.

Ước gì các gia đình không bắt chước cách sống giả dối, cách hình thức, bên ngoài, che mắt thiên hạ của xã hội hôm nay, nhưng hãy chăm chú nhiệt tình, gẫm suy Lời Chúa và sống chân thành với Chúa và với nhau. Ước gì các gia đình không làm những thước phim đạo đức, cũng không đóng những bộ phim nhiều tập về hạnh phúc hôn nhân, về bình an gia đình, nhưng hãy sống thật, yêu thật và công chính thật.

Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa luôn chờ đợi con người trở về nguồn thật. Xin cho các cha mẹ nêu gương sáng cho gia đình, thật lòng yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Amen.

PM Cao Huy Hoàng