Xin giới thiệu đến quý anh chị em bài Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ Chúa Nhật 18 B Quanh Năm.

Đáp Ca Thánh Vịnh 77
:


Hãy Đến Với Chúa: