Vợ tôi nàng đẹp như tiên
Tâm hồn đạo đức nhân hiền thủy chung
Tấm lòng quảng đại bao dung
Đôi khi trời nóng hơi khùng tí thôi
¤
Yêu em tôi ráng cắn môi
Vợ ho hớt hãi đứng ngồi không yên
Thương em bị giũa đã ghiền
Mặc cho vợ mắng chẳng phiền làm chi
¤
Anh hùng bất khuất nam nhi
Kệ cho vợ mắng vợ đì mới oai
Anh tài có một không hai
Tạ ơn thập giá của Ngài ban cho
¤
Các ngài linh mục quá lo
Đi tu cho khỏe ấm no an bình
Không lo sợ cảnh chiến chinh
Gia đình nội chiến quân binh khổ sầu (1)
¤
Ông nào không muốn lo âu
Tránh cho vợ mắng nhức đầu đau tim
Tôi cho bí quyết khỏi tìm
Khi nào vợ hét nhớ kìm chân tay
¤
Cana bí quyết của Thày
Không cần giải thích tỏ bày cùng ai
An vui nghe vợ bảo sai
Cam tâm lặng lẽ noi Ngài chết treo
¤
Lê Danh Dương
21.07.2018
¤
1- Con cái
¤
Khi hành hương tới Cana, tôi đã viết bài thơ này, và chia sẻ trong đoàn hành hương, lúc sinh hoạt vào buổi tối cùng với hai cha.