Pope Francis (@Pontifex)
25.07.2021


Các bậc ông bà thân mến, ơn gọi của chúng ta ở tuổi này hôm nay là gì?
Bảo tồn cội rễ, truyền dạy đức tin cho giới trẻ và chăm sóc các cháu. Chúng ta đừng quên điều đó.