Địa cầu có trước mặt trăng
Hay trăng có trước đúng chăng hỡi người
Địa cầu xoay chuyển mỉm cười
Trăng rằm sáng tỏ vui tươi hiền hòa
¤
Bên nhau ngày tháng không xa
Tình yêu kết hợp đôi ta không rời
Chung tay xây đắp không ngơi
Tình yêu hòa hợp tuyệt vời thương yêu
¤
Quyền uy Thiên Chúa cao siêu
Ngài cho nhân thế quá nhiều hồng ân
Địa cầu không chuyển xoay vần
Thế gian tận thế thế nhân tiêu đời
¤
Hồng ân tuôn xuống mọi thời
Hãy ca tán tụng Chúa Trời uy linh
Sống ngay công đạo chứng minh
Yêu thương gương sáng chân tình thủy chung
¤
Chân thành đồng cảm bao dung
Cùng cam chịu khổ tận trung suốt đời
Đồng tâm kính mến Chúa Trời
Chứng nhân thương xót sáng ngời danh Cha
¤
Lê Danh Dương
06.01.2018