LY SỮA, MIẾNG XÀ PHÒNG VÀ ĐỨC GIÊ-SU

05-9-2017 LỄ THÁNH NỮ TÊ-RÊ-XA CAL-CUT-TA
Người Albani. Qua đời ngày 5-9-1997 . Quốc tang Ấn Độ.


Hôm nay lễ Thánh Nữ Tê-rê-xa Cal-cut-ta, vị thánh cùng thời với chúng ta. Đời sống và công việc của Thánh Nữ, gợi lên cho chúng ta những suy tư và bài học thiêng liêng quý giá. Mẹ Tê-rê-xa Cal-cut-ta, người có trái tim của Chúa, có đôi mắt, có đôi tai, có đôi tay của Chúa, để chạnh lòng, để thấy, để nghe, và để sống yêu những người đau khổ. Cũng là con người mỏng dòn yếu đuối, lại đầy tham sân si, nhưng Thiên Chúa đã chạm vào Mẹ, và Mẹ bằng lòng biến đổi nên giống Chúa. “Chạm vào” và “biến đổi”, ở đâu, và lúc nào, chắc hẳn là một hồng ân lạ lùng, là một trải nghiệm thiêng liêng, mà ngay cả đương sự, cũng có thể không hề hay biết. Sự cộng tác của con người dứt khoát không phải là do khả năng, học vấn, hay tài năng, nhưng là do “Tình Yêu Mến và Đức Khiêm Nhường”: bằng lòng để Thiên Chúa thực hiện điều Chúa muốn.

Tình yêu mến Thiên Chúa thôi thúc chúng ta thuộc trọn về Thiên Chúa. Và khi thuộc trọn về Chúa, thì Người ban cho Đức Khiêm Nhường, là bản tính, là vẻ đẹp của chính Người. Có Tình Yêu và Đức Khiêm Nhường của Thiên Chúa, con người sống và thực hiện điều Thiên Chúa muốn, là: giới thiệu dung mạo xót thương của Thiên Chúa, thi thố lòng xót thương của Thiên Chúa, và đón nhận những tâm hồn, những con người vào trong lòng Thiên Chúa. Lúc bấy giờ, một “ly sữa, một miếng xà phòng”, “một viên thuốc, một thìa cháo, một chén canh”, “một cái ôm hôn, một giọt nước mắt trên xác người sắp chết” … tất cả đều trở thành quà tặng tình yêu của Đức Giê-su cho con người đau khổ.

Nguyện xin Mẹ thánh Tê-rê-xa Cal-cut-ta cầu bàu cho Giáo Hội, cho trần gian, cho gia đình chúng con có nhiều người yêu mến Chúa, và khiêm nhường để Tình Yêu Chúa chạm vào hầu biến đổi thành khí cụ bình an của Chúa. A men.

PM. Cao Huy Hoàng , 5-8-2017