14/9 SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.
Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

Phúc Âm: Ga 3, 13-17

"Con Người phải bị treo lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.
"Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
HẠNH PHÚC CHỈ CÓ NƠI THÁNH GIÁ CHÚA GIÊ-SU

“Con Người phải bị treo lên”.

Trên đường về Đất Hứa, dân Do Thái ngày nào cũng được ăn manna, họ nhàm chán. Họ nhớ lại nồi thịt ở Ai Cập trong thân phận nô lệ. Họ kêu trách Chúa và Môi-sê… Rắn độc xuất hiện, và cắn chết nhiều người. Chúa bảo Môi-sê: “Ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được sống”.

Con Rắn Đồng thời Cựu Ước là dấu chỉ Chúa Giê-su bị treo lên Thập Giá thời Tân Ước, để ai tin vào Chúa Giê-su trên thánh giá, sẽ được cứu độ. Ngày xưa, ai nhìn lên con rắn đồng, thì khỏi chết phần xác.

Ngày nay, ai nhìn lên Thánh Giá Chúa Giê-su, với lòng tin kính, thờ phượng tạ ơn một tình yêu hiến mạng sống, để con người được cứu chuộc, thì lòng sẽ bình an, sẽ được sống lại, và sự sống đời đời trong Nước Thiên Chúa. Đó là đức tin của chúng ta, của những Ki-tô hữu. Vì thế, đối với các Ki-tô hữu, sự chết của thân xác này không còn là nỗi sợ kinh hoàng nữa, nhưng là lối bước vào sự sống ngàn thu.

Ngày xưa, bao tín hữu đã yêu mến Thánh Giá Chúa Giê-su – đồng nghĩa với ơn cứu chuộc – đã trung thành với Đức tin, không hề chối bỏ, không bước qua thánh giá, và sẵn sàng chấp nhận cái chết, để được sống lại và sự sống đời đời.

Ngày nay, trong hồi dịch bệnh này, các tín hữu Chúa cũng hiên ngang dấn thân vào công cuộc phòng chống dịch, bất chấp cái chết, để đem tình yêu Chúa cho mọi người.

Ước gì mỗi chúng ta xác tín ơn cứu độ của chúng ta không chỉ là bình an ở đời này, mà chính là niềm hạnh phúc viên mãn ở đời sau. Bình an hạnh phúc ấy là bình an hạnh phúc thật, và chỉ có nơi Thánh Giá Chúa Giê-su.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình yêu mến Thánh Giá Chúa, để hy sinh cho nhau, vì yêu như Chúa yêu. Amen.

PM Cao Huy Hoàng