Xin giới thiệu đến quý anh chị em bài Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ Chúa Nhật 26 B Quanh Năm.

Đáp Ca Thánh Vịnh 18: Giới Răn Của Chúa - https://youtu.be/zJImMOlPT0A

Ca Hiệp Lễ: Chúa Là Nguồn Cậy Trông - https://youtu.be/tKFqFxM6BhU