ĐƯỜNG TÌNH CHÚA

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9, 35)

Nhiệm mầu tình Chúa yêu thương
Nào ai suy hiểu bước đường Ngài đi
Theo Chúa đâu phải quyền uy
Theo Chúa đâu phải so bì thiệt hơn.

Đường tình Chúa gọi trong con
Khiêm cung phục vụ sắt son một đời
Giành phần đau khổ đấy thôi
“Chết đi một ít” khôn vơi nghĩa tình.

Đường tình Chúa mãi lung linh
Ngài đã tự hạ, hy sinh cứu đời
Kìa Thập Giá vươn cao vời
Mở ra hồng phúc sáng ngời hoan ca.

Đường tình Chúa hằng thiết tha
Dạy con phải sống chan hòa đơn sơ
Vòng tay lân ái để cho
Mình vì người khác, “dại khờ” vì yêu.

Đường tình Chúa luôn mỹ miều
Vì người mình mến dám liều tấm thân
Dẫu mang cung nhạc lặng trầm
Vẫn hoài thanh thoát trong ngần vang xa.

Giuse Trần Thế Tiến