LỜI MẸ NHỦ KHUYÊN

Tháng mười, Tháng Mân Côi kính Mẹ
Vẫn còn đây lời Mẹ nhủ khuyên:
“Con ơi! Nhớ lấy đừng quên
Ăn năn đền tội trung kiên sống Lời.

Cuộc đời con khôn ngơi cầu nguyện
Chuỗi ngọc hồng tìm đến triền miên
Lời kinh sốt mến dâng lên
Vui Thương Mừng Sáng ngọt mềm gẫm suy.

Và con ơi! Đường đi hãy nhớ
Trái tim Mẹ rộng mở thương yêu
Hãy năng sùng kính sớm chiều
Mẹ hằng đem đến thêm nhiều ơn thiêng.

Kinh Mân Côi trọn niềm kêu khấn
Vòng tay Mẹ đoái nhận lời thôi
Dìu con từng bước trên đời
Dẫn đưa về bến Quê Trời an vui.

Kinh Mân Côi một đời dâng tiến
Mau cậy trông tìm đến Mẹ đây
Lâm chung cuối ngả mai ngày
Có Mẹ trìu mến cứu ngay linh hồn”.

Tháng Mẹ về lòng con hoan hỷ
Từng tràng hoa thành ý kính dâng
Lời Mẹ nhắn nhủ ân cần
Con nay đoan nguyện “xin vâng” đáp tình.

Giuse Trần Thế Tiến