LỜI KINH MÂN CÔI

Từng lời kinh Mân Côi
Ngọt ngào trên bờ môi
Tìm đến Mẹ khuya sớm
Tình con những đầy vơi.

Từng lời kinh Mân Côi
Đền thay muôn tội đời
Đưa con về bên Chúa
Hưởng Thánh ân sáng ngời.

Từng lời kinh Mân Côi
Giải thoát niềm đơn côi
Với ai đời lữ thứ
Mau lãnh phúc Quê trời.

Từng lời kinh Mân Côi
Giúp con vượt trùng khơi
Đường trần gian nguy khó
Mẹ đỡ nâng chẳng rời.

Từng lời kinh Mân Côi
Nấc thang đưa tới trời
Trong giờ phút nguy tử
Có Mẹ cứu con thôi.

Từng lời kinh Mân Côi
Bước theo Mẹ một đời
Đường Tin Mừng Thập Giá
Đường nở hoa thắm tươi.

Giuse Trần Thế Tiến