CHÚA NHẬT KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Is 60,1-6; 1Tm2,1-8 (Act1, 3-8); Mc16, 15-20 (Mt 28,16-20)

Phúc Âm: Mc 16,15-20

"Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.
15 Và Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. 16 Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. 17 Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, 18 Chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe".
19 Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Yêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động, và củng cố lời bởi phép lạ kèm theo.
Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài Phúc Âm sau đây:
Phúc Âm: Mt 28, 16-20
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BỔN PHẬN TRUYỀN GIÁO LÀ CỦA MỌI NGƯỜI

“Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo”

Hai ngàn năm, Giáo Hội loan Tin Mừng theo lệnh truyền của Chúa Giê-su: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo”. Và điều mà chúng ta luôn xác tín, đó là Giáo Hội Chúa Ki-tô luôn đứng vững và phát triển, cho tới ngày Chúa Ki-tô đến trong vinh quang. Và khi ngày ấy chưa đến, Giáo Hội vẫn còn phải chu toàn sứ mệnh cao cả này.

Với cá nhân mỗi tín hữu, người đón nhận hồng ân sự sống, và rồi, đón nhận hồng ân Đức Tin, cũng sẽ phải canh cánh bên lòng lý tưởng Loan Báo Tin Mừng trong suốt hành trình dương thế của mình, cho tới ngày Chúa gọi về. Không ai được phép thối thác. Không ai được phép chểnh mảng. Không ai được miễn trừ, dù bậc sống nào, hoàn cảnh sống nào đi nữa.

Giáo Hội vẫn Loan Báo Tin Mừng bằng việc giảng để hiểu, dạy để học biết, và sống Tin Mừng để làm chứng. Vì thế, mỗi người một khả năng, một vốn hiểu biết, một ơn gọi bậc sống, khác nhau, nhưng tất cả đều phải sử dụng cho việc “làm cho mọi người nhận biết Chúa, và sống Tin Mừng Chúa dạy”.

Ngày khánh nhật truyền giáo nhắc nhớ mỗi chúng ta yêu quý, phát huy, làm cho hiệu quả ơn gọi truyền giáo của mình, và cũng nhắc nhớ chúng ta vui mừng tôn trọng ơn gọi, khả năng, và nỗ lực truyền giáo của mọi người. Đừng độc quyền truyền giáo. Đừng phân loại, hay xếp hạng người truyền giáo. “Đức Ki-tô vẫn là một”, nhưng bổn phận truyền giáo là của mọi tín hữu. Ai sống yêu như Đức Ki-tô đã sống yêu, là đã truyền giáo, không kể là cô bán rau hay bậc tiến sĩ, không kể là kẻ thấp bé tật nguyền, hay người có học hàm học vị ở trên cao!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình giáo dân hân hoan sống Tin Mừng của Chúa, trong gia đình, giữa đời thường. Amen.

PM Cao Huy Hoàng