Đồng lòng sức mạnh vô biên
Diên Hồng hội nghị tổ tiên lưu truyền
Giữ gìn bờ cõi bình yên
Đồng tâm thống nhất mọi miền khắp nơi
¤

Nhân hòa địa lợi thiên thời
Cháu con đoàn kết rạng ngời ông cha
Anh em chung sống thuận hòa
Yêu thương đùm bọc vị tha chân tình
¤

Noi gương tiên tổ hy sinh
Anh hùng vị quốc quên mình vì ai
Danh nhân kiệt xuất anh tài
Oai phong khí phách không phai sáng ngời
¤

Trương Vương oanh liệt một thời
Anh thư khí phách để đời mai sau
Việt Nam đoàn kết cùng nhau
Hận thù chia rẽ mẹ đau cha phiền
¤

Quốc gia chẳng có bình yên
Nhân tình thế thái đảo điên cuộc đời
Chia phe chia rẽ ai lời
Khôn ngoan tỉnh táo thức thời yêu thương
¤

Ghét ganh dân tộc thê lương
Hận thù chia rẽ con đường diệt vong
Kẻ thù lợi dụng chờ mong
Anh em chém giết vào tròng ngoại bang
¤
Lê Danh Dương
11/9/2016
¤

Hưng Đạo Đại Vương nổi bật với tài ba của một vị tướng kiệt xuất. Nhưng không phải chỉ có thế, Ngài còn lưu tiếng thơm muôn đời sau vì đã nêu gương trung trinh ái quốc, biết đặt nợ nước lên trên thù nhà.