Thánh sử Luca

Thánh sử Luca vốn người ngoại giáo
Được biết Chúa từ Giáo Hội sơ khai
Phục sự Chúa khắp muôn chặng đường dài
Đây Lời Chúa hằng ra đi loan báo.

Bao nhiệt thành trên hành trình truyền giáo
Cùng sẻ chia những đau khổ, khó khăn
Đã trở thành một “Thủ lãnh giáo dân”
Một “Đệ tử” theo Phaolô phụ giúp.

Bộ Kinh Thánh, Ngài rộng tay xây đắp
Tin Mừng Luca đã được mang tên
Cùng Tông đồ công vụ là sử biên
Để Lời Chúa ngàn sau thêm ngời sáng.

Cả cuộc đời vốn khiêm cung trầm lắng
Nhưng ngợp tràn ân ban Chúa Thánh Thần
Lòng nhiệt thành theo Chúa từng bước chân
Sống tín trung tới tuổi già hoan hỷ.

Thánh Luca một lương y, họa sỹ
Đã dệt lên bức tranh thật tuyệt vờ
Đường tin yêu hằng dấn thân đấy thôi
Đây Quê Trời đời đời được lãnh phúc.

Xin cho con một đức tin chân thực
Sống Lời Chúa, sống Thánh ý thực thi
Noi gương Ngài hoài chỉ biết cho đi
Nên Thánh thiện như Thánh nhân đã sống.

Giuse Trần Thế Tiến