Hợp xướng Phúc Cho Ai


CHUNG KHÚC PHÚC CHO AI
Viết Chung


(Solo) Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó (phúc a phúc cho ai, phúc a phúc cho ai), vì nước Trời đã có chỗ cao sang (phúc a phúc cho ai, phúc a phúc cho ai). Phúc cho người ăn ở khiêm nhường (thật phúc cho ai), đất đai (phúc cho ai), đất đai cơ nghiệp Chúa ban riêng phần (thật phúc cho ai). A phúc cho ai đã ưu phiền than khóc (phúc a phúc cho ai, phúc a phúc cho ai), vì đáng được Chúa chúc phúc ủi an (phúc a phúc cho ai, phúc a phúc cho ai). Phúc cho người khát vọng công bằng (thật phúc cho ai), xót thương (phúc cho ai), xót thương thân phận thế nhân hơn mình (thật phúc cho ai). A, a.

Phúc người có tâm hồn tinh sạch, sẽ gặp mặt Thiên Chúa tình thương. Phúc người tác tạo hòa bình xứng danh Chúa gọi là con của Ngài, a, a. Phúc người chốn lao tù khổ ải, kiếp đọa đày bạc đãi cô đơn. Phúc người bị bách hại hàm oan máu son đã đổ vì Danh Chúa Trời.

(Chung) Phần thưởng cao quí tuyệt vời (là tuyệt vời). Phần thưởng cao quí tuyệt vời (là tuyệt vời). Thiên đàng vĩnh cửu, Thiên đàng vĩnh cửu, đời đời Chúa ban. Phần thưởng cao quí tuyệt vời (là tuyệt vời). Phần thưởng cao quí tuyệt vời (là tuyệt vời). Thiên đàng vĩnh cửu, Thiên đàng vĩnh cửu, đời đời Chúa ban. Đời đời (suốt đời là) Chúa (thưởng) ban (được) Chúa ban.

Xin quý anh chị em ca đoàn , cầu cho linh hồn Giuse Đỗ Quang Trung - Nghệ danh Viết Chung , được Chúa thương và đón về quê trời .