HOAN CA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Việt Nam đất nước thân yêu,
Hai mùa mưa nắng mỹ miều câu ca.
Đồng vàng kết trái đơm hoa,
Một trang hùng sử vang xa ngàn đời.

Trên cao tận cõi Quê Trời,
Kìa gương các thánh sáng ngời lung linh.
Chúa ban vui thưởng phúc vinh,
Ở trong Nhà Chúa ân tình khôn vơi.

Đẹp thay các thánh một đời,
Niềm tin cậy mến ngát trời hương hoa.
Dù cho Thập Giá đường xa,
Đầu rơi máu cảy vẫn là kiên trung.

Ra đi rao giảng Tin Mừng,
Hồng ân cứu độ không ngừng tỏa lan.
Ngại gì nguy khó, gian nan,
Trong tình yêu Chúa hỷ hoan ngợp đầy.

Giang sơn một dải trải dài,
Cầu mong các thánh mãi hoài chuyển ơn.
Cho đời con cháu sắt son,
Bước theo Thập Giá, sống tròn tiếng “vâng”.

Mai sau hưởng phúc Thiên Đàng,
Hợp đoàn các thánh hòa vang reo mừng.
Tung hô Thiên Chúa cửu trùng,
Đời đời vinh phúc được chung Nhà Ngài.

******

CÂU KINH NGUYỆN TRẦM

Nắng chiều vàng nhạt nhẹ rơi,
Trầm câu kinh nguyện dâng lời cầu xin.
Chúa ơi! Chúa hãy dủ tình,
Cho ai than khóc luyện hình cách xa.

Nắng chiều vàng nhạt nhẹ sa,
Hương hoa, đèn nến những là lung linh.
Câu ca đượm thắm ân tình,
Tri ân đấng bậc sinh thành khôn nguôi.

Nắng chiều vàng nhạt buông trôi
Theo làn mây trắng về nơi cuối trời.
Xót xa thân phận làm người,
Đời tro bụi sẽ hóa đời bụi tro.

Nắng chiều vàng nhạt xa mờ,
Chân trời nơi ấy vẫn chờ đợi ta.
Nhắc đời nhân thế chóng qua,
Phải luôn sống trọn tình Cha trên trời.

Nắng chiều vàng nhạt mau rời,
Bình minh hé mở Quê Trời uy linh.
Một mai hưởng chốn phúc vinh,
Cho ai biết sống tâm tình tin yêu.

Giuse Trần Thế Tiến