CÂU KINH THÁNG 11

Câu kinh nguyện gẫm chiều nay,
Mà nghe thanh thoát vơi đầy nghĩa ân.
Dâng lên tình Chúa khoan nhân,
Cứu ai còn chốn khóc than luyện hình.

Câu kinh xin Chúa dủ tình,
Ban nguồn sống mới phúc vinh Quê Trời.
Cho những người đã lìa đời,
Sớm về lãnh hưởng đời đời bên Cha.

Câu kinh trầm nhẹ chan hòa,
Tri ân, tưởng nhớ ông bà, mẹ cha.
Thương những ai đã đi xa,
Thân bằng quyến thuộc gần xa muôn người.

Câu kinh trầm lắng chiều rơi,
Bao điều khơi động phận người bụi tro.
Một mai trở về bụi tro,
Xác thân nhạt nhòa nấm mồ mà thôi!

Câu kinh tín thác ơn trời,
Niềm Tin Cậy Mến đẹp lời hoan ca.
Hồn về nơi phúc cao xa,
Trên Ngai Tòa Chúa bao la ân tình.

Câu kinh nguyện Chúa thương tình,
Hằng luôn dọi ánh quang minh diệu vời.
Cho những ai đã qua đời,
Cho người còn sống sáng ngời tin yêu.

******

CÂU KINH BAN CHIỀU

Hương hoa, đèn nến lung linh,
Nghe như trầm lắng ân tình đầy vơi.
Nghĩa trang nắng nhạt chiều rơi,
Những là vương vấn hồn người nơi đâu.

Hợp lòng dâng Chúa kinh cầu,
Cho ai còn chốn vực sâu luyện hình.
Ngài mau tha thứ tội tình,
Đưa về ban thưởng phúc vinh đời đời.

Hương hoa, đèn nến rạng ngời,
Tri ân, tưởng nhớ những người đi xa.
Ông bà tiên tổ, mẹ cha,
Thân bằng quyến thuộc chan hòa mến thương.

Chiều buồn suối lệ trào tuôn,
Khóc người về cuối nẻo đường cách xa.
Khóc cho thân phận nhạt nhòa,
Trăm năm rồi cũng như là chiêm bao.

Hương lòng một chút gởi trao,
Xác người còn đó nằm vào đất sâu.
Thông công, hiệp nhất nguyện cầu,
Mong hồn sớm được hưởng chầu Nhan Cao.

Chúa ơi! Tình Chúa ngọt ngào,
Xin thương đổ xuống dạt dào Thánh ân.
Cho ai đã phải lìa trần,
Về nơi lãnh phúc Thiên Đàng hoan ca.

Giuse Trần Thế Tiến