[COLOR=rgba(210, 210, 210, 0.85)]1. Lạy Cha nhân ái, cúi xin Cha nhận bánh rượu này, đoàn con chân thành dâng lên. Xin Cha cho muôn dân mau kết thành đoàn chiên Chúa, cho Giáo Hội rộng lan, cho khắp nơi bình an. Lạy Cha nhân ái, cúi xin Cha nhận lễ vật này hợp với muôn lòng yêu say. Xin Cha ban ơn xuống khắp cõi lòng được trong trắng , hầu được luôn sốt sắng, mặc dầu không xứng đáng. Xin Cha cho muôn dân mau kết thành đoàn chiên Chúa, muôn cõi lòng hân hoan, kết mối dây tình thân.[/COLOR]