“ Lạy Cha Nhân Ái “ mình tìm trên các bản PDF thì ghi là của Lm Kim Long .
nhưng sao trong clip youtube này lại thấy ghi là của tác giả Huyền Linh ? Rất mong quý anh chị chỉ giáo giúp . Xin chân thành cảm tạ .
link YouTube Bài “Lạy Cha Nhân Ái”
https://youtu.be/5LKguydvF3c