15/11 THỨ HAI TUẦN 33 TN
Thánh An-béc-tô Cả, Gm, TSHT
1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

Phúc Âm: Lc 18, 35-43

"Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? - Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: "Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Anh thưa: "Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy". Chúa Giêsu bảo anh: "Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ẤY ĐÔI MẮT CHƯA MỘT LẦN NHÌN XUỐNG

“Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? - Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”.

Thật cảm động câu chuyện Chúa Giê-su chữa lành cho người mù ăn xin bên vệ đường. Cảm động vì mù thì không thể làm gì để kiếm sống được ngoài việc xin ăn. Cảm động vì khi được tin Chúa Giê-su đi ngang qua, anh đã mạnh dạn kêu lên “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!”. Cảm động vì có những người bảo anh nín thinh đi, anh lại càng la to hơn: “Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!”. Cảm động vì nếu có ai đó cản ngăn anh ta, thì Chúa Giê-su mời anh ta đến…lắng nghe, thấu hiểu, và xuống tay chữa lành cho anh.

Câu chuyện có điểm tương phản, đó là, những người có mắt thấy, thì chỉ thấy anh ấy mù, mà không thấy được nỗi đau, không thấy khát vọng, không thấy lòng tin chân thành của anh, và cũng chưa chắc thấy Đức Giê-su lại có khả năng chữa lành cho anh! Hóa ra, họ có mắt thấy mà như không thấy. Còn anh mù, mù lòa thể lý, nhưng sáng đôi mắt đức tin.

Xin Chúa chữa lành đôi mắt đức tin của chúng ta. Bởi, chúng ta cũng đã từng mù lòa, như lời bài hát rằng: “Mắt con mãi nhìn lên Con Chúa treo trên thập giá, nhưng sao lòng chẳng động, dù chỉ là một chút xót xa”. “Mắt con mãi nhìn xem thương tích anh em cùng khốn, nhưng sao lòng chẳng động, dù chỉ là một chút xót thương”. “Ấy đôi mắt huyền nhung chưa có khi nào nhìn xuống những mảnh đời vô vọng đang cầu xin một chút xót thương”. Vâng, đó là cách mù lòa của chúng ta, những người có đôi mắt đẹp, đôi mắt sáng, đôi mắt thẩm mỹ tưởng đẹp ra, sáng ra, ai dè mù lòa, thêm mù lòa!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn giúp nhau nhìn thấy lòng xót thương và hồng ân của Chúa, nhìn thấy bao mảnh đời đau khổ đang khao khát lời an ủi, sự sẻ chia. Amen.

Thánh Luca tường thuật rất rõ ràng rằng: Người mù bên vệ đường kêu lên: Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn:. “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy".

PM Cao Huy Hoàng