18/11 THỨ NĂM TUẦN 33 TN
1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.

Phúc Âm: Lc 19, 41-44

"Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ƯỚC GÌ EM ĐÓN NHẬN TÌNH ANH

“Chớ chi ngươi hiểu sứ điệp mang hòa bình cho ngươi”.

Thánh Thánh Giê-ru-sa-lem là một thực thể vật lý, nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng thiêng thánh, vì là nơi Thiên Chúa đã chọn lựa và thánh hóa để Người gặp gỡ dân Người, và dân Người tỏ bày lòng tin kính, thờ phượng Người. Thế nhưng, người Do Thái đã không còn thờ phượng Thiên Chúa duy nhất và trên hết mọi sự nữa, họ biến Thành Thánh thành nơi buôn thần bán thánh, mưu cầu danh lợi, và nhất là họ không đón nhận Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ.

Thành thánh chưa sụp đổ, nhưng lòng tin, sự thờ phượng đã tan tành. Vì thế, Chúa Giê-su thương khóc thành thánh, là thương khóc cho niềm tin con người đã bị cuốn bay theo chiều gió danh lợi dục. Người lấy làm tiếc cho thánh thánh sẽ sụp đổ điêu tàn, “sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng”.

Chúa cũng đang nói, và đang tiếc cho chúng ta, vì tâm hồn và thân xác chúng ta là đền thờ cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị, thế nhưng, chúng ta đã làm cho hồn xác ra nhơ nhớp, không còn tinh tuyền nữa, vì chất đầy những dục vọng hư đời.

“Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi”. Lời này cho thấy Chúa Giê-su yêu Dân Người và đau buồn đến chừng nào khi họ không đón nhận Tình Yêu của Người. Bởi vậy, có người ví von Chúa Giê-su như gã thất tình thương khóc Giêrusalem, với lời thơ lãng mạn rằng: “Ước gì em đón nhận tình Anh, để em được mùa xuân vĩnh cửu”.
Chúa cũng đang khát khao chúng ta đón nhận tình yêu và Lời Tin Mừng của Người. Xin đừng để Người phải khóc!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn gìn giữ hồn xác tinh tuyền, khát khao, đón nhận và sống Lời Tin Mừng Chúa Giê-su, để Tình Yêu Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị. Amen.

PM Cao Huy Hoàng