18/11 LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG
PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ. Cv 28, 11-16. 30-31; Mt 14, 22-33

Phúc Âm: Mt 14, 22-33

"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
(Khi dân chúng đã ăn no), Lập tức Chúa Giêsu giục các môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!" và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CÓ THẦY ĐÂY! ĐỪNG SỢ!

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”

Hoàng đế Constantinô và các người kế vị xây dựng Thánh đường Phê-rô năm 350 và Thánh đường Phao-lô năm 390. Đền thánh Phê-rô, vì xuống cấp, đổ nát, đã được xây dựng lại vào thời giáo hoàng Jules II (1503-1513) và được Đức Giáo Hoàng Urbain VIII cung hiến lại năm 1626. Đền thánh Phao-lô vì bị hỏa hoạn năm 1823, đã được xây dựng lại theo cùng mẫu thiết kế cũ, và được Đức Giáo Hoàng Piô IX cung hiến lại ngày 10 tháng 12 năm 1854, với sự tham dự của các giám mục từ khắp nơi trên thế giới qui tụ về nhân dịp công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Năm 1568, Đức Giáo Hoàng Piô V cho ghi vào lịch phụng vụ Rôma ngày 18-11 mừng lễ cung hiến này chung cho cả hai thánh đường.

Lời Chúa trong lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường Phê-rô và Phao-lô cho chúng ta biết về đức tin và lòng nhiệt thành của vị tông đồ cả, là thánh Phê-rô, giám mục đầu tiên của Giáo Hội. Đền thờ như tòa nhà của Đức Tin Công Giáo dựa trên nền tảng đức tin của các Thánh Tông Đồ. Giáo hội như chiếc thuyền trôi trên biển sóng, mà vị thuyền trưởng là Đức Giê-su, Đấng sẽ đưa chúng ta về đến bến bờ vĩnh cửu.
Hãy noi gương các thánh tông đồ mà nhiệt thành và vững tin vào Chúa Giê-su. Biết thân phận con người yếu hèn, cũng hãy yên tâm, Người sẽ kéo chúng ta lên, Người không thể để chúng ta đắm chìm trong biển đời mê muội.

Giáo hội là Giáo Hội Thánh Thiện của những người chưa thánh thiện có lòng khát khao nên thánh thiện. Hãy chúc tụng Chúa và cầu xin cho mọi người tin tưởng vào Đức Giê-su, yêu mến Giáo Hội, và yêu mến các đấng kế vị các tông đồ.

Lạy Chúa, xin giữ gìn đền thờ tâm hồn con xinh đẹp, để được sống trong Giáo Hội Chúa thánh thiện, vững bền. Amen.

PM Cao Huy Hoàng