19/11 THỨ SÁU TUẦN 33 TN
1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48.

Phúc Âm: Lc 19, 45-48

"Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp". Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TINH TUYỀN ĐỂ ĐÓN NHẬN TÌNH CHÚA YÊU

“Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”.

Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của năm Phụng Vụ, hình ảnh những ngày cuối đời trần gian của chúng ta. Lời Chúa trong những ngày này lại nhắc đi nhắc lại về thành thánh Giê-ru-sa-lem cũ. Hẳn là Giáo Hội muốn gợi ý chúng ta nhớ đến thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới là Chúa Ki-tô, Đấng Cứu Độ chúng ta. Chính Chúa Ki-tô quy tụ chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, và nhờ Chúa Ki-tô chúng ta tiến vào Nước Hằng Sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Giáo hội còn muốn nhắc nhớ chúng ta hãy dùng Lời Chúa Ki-tô mà thanh tẩy tâm hồn mình cho tinh tuyền theo tinh thần của Tin Mừng, nên thành thánh mới với Chúa Giê-su, không vương mảy may chút tì ố. Bấy giờ, tâm hồn chúng ta chỉ để đón nhận tình yêu Chúa và sẻ chia tình Chúa cho đời!

Có một đoạn tự sự của tác giả M. Sao Khuê rằng: “Phải thực khiêm tốn mà nói rằng, ai đã đi qua cuộc đời này, đều đã không ít lần “biến đền thờ tâm hồn mình thành sào huyệt trôm cướp” bởi chất đầy những gian tham dục vọng hư hèn. Nói như thế, có thể không vừa lòng một số người luôn chủ quan sự thánh thiện, đạo đức của mình, và cho rằng đó là sự xúc phạm đến họ. Nhưng ước gì những người ấy hãy tha thứ cho đa số chúng tôi là tội nhân, và cầu nguyện cho chúng tôi được lắng nghe Lời Chúa mà quyết tâm thanh tẩy tâm hồn chúng tôi”.

Lời Chúa không sai. Nhận xét của Chúa về chúng ta không sai. Ước gì các gia đình cùng giúp nhau dọn sạch những ước muốn xấu xa, những dục vọng hư hèn ra khỏi tâm hồn, để hoàn toàn tinh tuyền xứng đáng cho tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để yêu nhau, và yêu mọi người như Chúa yêu. Amen.

PM Cao Huy Hoàng