20/11 THỨ BẢY TUẦN 33 TN
1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

Phúc Âm: Lc 20, 27-40

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?"
Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa".
Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy thầy, Thầy dạy đúng lắm". Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỪNG LƯU LUYẾN CÕI TRẦN GIAN NÀY NỮA

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống”.

Nhóm người Sa-đốc không tin vào sự sống lại, bởi họ ảo tưởng rằng sự sống lại là sẽ lại sống một cuộc sống như ở trần gian hôm nay, cũng dựng vợ gã chồng, cũng ăn uống, cũng vui chơi và có vẻ như Nước Thiên Chúa là một thành phố mới hoa lệ, một đất nước mới văn minh tha hồ hưởng thụ.

Chúa Giê-su cho họ biết cuộc sống phục sinh là một cuộc sống hoàn toàn thiêng thánh trong Thiên Chúa vô hình. Bấy giờ, con người được sống sự sống của các thiên thần và không bao giờ phải chết nữa. Nơi Thiên Chúa, không có sự chết. Nơi Thiên Chúa chỉ có sự sống và sự sống ấy vĩnh cửu.

Không ít người trong chúng ta cũng mơ tưởng hạnh phúc phục sinh trong Nước Trời theo cách của người Sa-đốc, hoặc theo cách của một vài tôn giáo khác, nên mới có chuyện cúng kiếng cho người chết những thức ăn thức uống của người sống ở trần gian. Vì thế Giáo hội cho phép và cổ xúy việc hiếu nghĩa với người chết bằng việc đạo đức là kinh nguyện, hy sinh, thánh lễ cầu cho người chết, nhưng không cho phép các tín hữu thực hiện các việc biểu lộ sự sai lầm trong đức tin.

Chính những ý nghĩ sai lầm về sự sống lại, làm cho chúng ta suy giảm trầm trọng lòng yêu mến Chúa, và việc khát khao ơn phục sinh không phải để sống trọn vẹn trong tình yêu Chúa, mà là để tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc ảo ở trần gian.

Ước gì các gia đình giúp nhau loại trừ những ý nghĩ sai lầm ấy, đừng để lòng lưu luyến cõi trần gian này nữa, nhưng để lòng khát khao phục sinh nên tinh tuyền, là được sống trong sự sống thần linh của Thiên Chúa muôn đời.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu Chúa, yêu nhau, hôm nay trên trần gian, và mai sau trong Nước Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng