21/11 CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN.
CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng.
Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.

Phúc Âm: Ga 18, 33b-37

"Quan nói đúng: Tôi là Vua".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?"
Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này".
Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?"
Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÂN LÝ CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”.

“Con Thiên Chúa làm người” đứng trước vành móng ngựa của trần gian, để phải chịu sự chất vấn của quý tòa đời. Hình ảnh ấy gợi lên cho chúng ta hình ảnh ví von của “những chiếc bình sành tra hỏi ông thợ gốm” rằng ông là ai, ông đã làm gì. Quả thực, loài thọ sinh lại tra hỏi Đấng Sáng Tạo. Thế mà, Đấng Sáng Tạo đầy quyền năng lại khiêm hạ đến tận cùng để trả lời về Sự Thật của Nước Thiên Chúa, và cuối cùng là “ngoan ngoãn như con chiên hiền lành bị đem đi giết”.

Đúng là “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.
Một Thiên Chúa quyền năng không thể tru diệt đám thọ sinh này sao? Ông Thợ Gốm không thể đập nát những chiếc bình sành này sao? Thiên Chúa đã chấp nhận biến cái có thể thành không thể, để cho con dân mình được thứ tha, được cứu độ và được sống. Và đó là Chân Lý của Thiên Chúa.

“Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.
Như vậy, ai sống đức yêu người, sống lòng xót thương, sống khoan dung, tha thứ, ấy là những người “thuộc về Chân Lý” của Chúa Ki-tô, của Con Thiên Chúa, và là những công dân đích thực của Nước Thiên Chúa dưới sự bảo bọc che chở an toàn của Vua Giê-su Ki-tô.

Bởi vì, Chúa Giê-su Ki-tô đã thực hiện Chân Lý Xót Thương của Thiên Chúa trong sứ vụ làm người, cho nên, Người được Chúa Cha trao Vương Quyền để làm Vua Vũ Trụ, Vua muôn loài. Thánh Phao-lô viết: “Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vình Người và ban cho Người một danh hiệu, vượt trên muôn danh hiệu”

Còn theo Thánh Gioan Thánh sử, thì chính nhờ sự vâng phục chu toàn thánh ý Cha của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, mà nhân loại mê muội kia nhận ra “Chúa là Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Ðấng Toàn Năng phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh”

Đúng là “Chính nhờ Người, với Người, và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha Toàn Năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”.

Lễ Chúa Ki-tô Vua, kết thúc năm Phụng Vụ, nhắc nhớ việc kết thúc hành trình dương thế, để về đến cùng đích đời người của chúng ta. Vì thế, mừng Lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua, ước gì mỗi Ki-tô hữu chúng ta hãy tận hưởng niềm vui diệu kỳ của những người được sống “Chân lý của Thiên Chúa”, đó là “sống đức yêu người, sống lòng xót thương, sống khoan dung, tha thứ” như Chúa Giê-su đã sống, để xứng đáng với danh hiệu là “công dân Nước Trời” của “Vua Giê-su Ki-tô”.

Thảo nào, trong ngày thẩm phán, Vua Giê-su Ki-tô nói: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”.

Để kết, có câu nguyện nhỏ: sau giờ kinh tối trước Lễ Chúa Ki-tô Vua, ông Tư nói với các con: “Có việc mà cha thao thức và cầu nguyện mãi. Đó là, các con yêu thương nhau, cha rất vui. Nhưng còn chuyện bà Tám trước nhà, có anh em chưa làm hòa, chưa bỏ qua cho bà ấy. Ba năm rồi. Đừng giận nữa”.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình tôn vinh Chúa Giê-su là Vua, và sống trọn vẹn Chân Lý yêu thương của Người. Amen.

PM cao huy Hoàng