Em ốm....

Ô hay em ốm thật rồi
Loay hoay lo lắng đứng ngồi không yên
Lòng ôm nặng gánh ưu phiền
Dạ thời thổn thức vướng viên thuốc tình.

Gọi thì em cứ lặng thình
Tìm trong hộp thoại không tin nhắn nào
Giờ nầy em ở nơi nao
Trông trời ngó đất nghẹn ngào lệ sa.

Phải chăng bởi tại đường xa
Nên giờ chỉ biết đi ra đi vào
Thôi đành an ủi không sao
Cho lòng bớt chút cồn cào nhớ mong.

Thương em thương đến não lòng
Nhìn trong gió thoảng cánh chuồn rã buông
Liêu xiêu chất ngất nỗi buồn
Chờ tin em khiến lệ tuôn thành dòng.

Hồng Bính