VẠN TUẾ VUA GIÊSU

Vạn là vạn tuế Đức Vua,
Tung hô vạn tuế Đức Vua nhân từ.
Đức Vua danh Thánh Giêsu,
Đức Vua hằng mãi hộ phù thế nhân.

Đức Vua tự hiến tấm thân,
Từ trên cao khắp xuống trần sinh ra.
Dệt nên trời đất giao hòa,
Hồng ân cứu độ nở hoa diệu vời.

Đức Vua sống giữa trần đời,
Buồn vui chia sẻ phận người đơn côi.
Những hoài thương xót khôn ngơi,
Yêu thương hết thảy cuộc đời chúng nhân.

Đức Vua chịu nát Châu Thân,
Đồi cao loang máu muôn vàn sầu đau.
Ân tình trầm lắng thâm sâu,
Mở ra ân phúc ngày sau Quê Trời.

Đức Vua cai trị muôn người,
Bằng tình thương mến sáng ngời lung linh.
Quên đi chính mạng sống mình,
Vì đời nhân thế tội tình vong ân.

Đức Vua ngự cõi cao sang,
Suối nguồn ơn Thánh sẵn sàng tuôn ban.
Trên Ngai tận cõi Thiên Đàng,
Gọi con tiến tới vinh quang Nhà Ngài.

Một niềm cảm mến từ đây,
Tâm thành tín thác tràn đầy hoan ca.
Xin Ngài ở với muôn nhà,
Ân tình đem đến chan hòa nơi nơi.

Vạn là vạn tuế Vua Trời,
Tung hô vạn tuế đời đời mãi thôi.
Hồn con nguyện ước, Ngài ơi!
Đức Vua cai trị cuộc đời chúng con.

Giuse Trần Thế Tiến