23/11 THỨ BA TUẦN 34 TN
Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

Phúc Âm: Lc 21, 5-11

"Không còn hòn đá nào nằn trên hòn đá nào".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?" Người phán: "Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: "Chính ta đây và thời gian đã gần đến", các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu".
Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỪNG ĐỂ BỊ XÓA SỔ TRONG NGÀY THẾ MẠT

“Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”.

Thánh Thánh Giê-ru-sa-lem cũ, không chỉ là công trình được xây cất bằng gạch đá vật lý, nhưng còn là công trình của niềm tin như là chất liệu thiêng thánh. Thế nhưng, niềm tin của dân Do thái đã đổi hướng, xem như chất liệu thiêng thánh không còn kết dính nữa, thì rõ là thành thánh Giê-ru-sa-lem sẽ “Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”. Niềm tin sụp đổ thì đền thờ cũng không còn.

Năm 1994, Đức Cha Phao-lô Huỳnh Đông Các, Giáo Phận Quy Nhơn, giảng lễ cung hiến Thánh Đường Giáo Xứ Hiệp Đức, Ngài nói: “Tạ ơn Chúa vì Thánh Đường được xây dựng rất Gothic, để hướng lòng mọi người lên tới trời cao, lên tới Thiên Chúa. Vì thế, ước gì mọi người hãy hiệp nhất trong nhân đức thờ phượng Thiên Chúa, để duy trì và phát triển giáo xứ này. Khi niềm tin không còn, thì nhà thờ không sụp đổ cũng phải bán đi như một số nhà thờ bên Mỹ vậy. Vì thế, hãy luôn giúp nhau giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, để nhà thờ là nơi Thờ Phượng Chúa, là nơi yêu thương hiệp nhất, và cũng là nơi Loan báo Tin Mừng cứu độ”.

Lời Chúa hôm nay nói đến viễn cảnh của ngày thế mạt: nơi nào không có “thờ phượng Chúa, không yêu thương nhau và không làm chứng cho Nước Chúa”, thì nơi ấy sẽ đổ nát hoang tàn. Cũng thế, ai “không thờ phượng Chúa, không yêu thương nhau và không làm chứng nhân cho Nước Chúa”, cũng sẽ bị xóa sổ! Đừng để bị xóa sổ trong ngày thế mạt.

Đã vào những ngày cuối cùng của Năm Phụng Vụ, ước gì các gia đình hãy cùng nhau rà soát lại đời sống đức tin cậy mến của chúng ta, để khỏi bị xóa sổ trong ngày thế mạt.

Lạy Chúa xin cho các gia đình luôn thờ phượng Chúa, yêu nhau, yêu người và làm chứng cho Nước Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoang