26/11 THỨ SÁU TUẦN 34 TN
Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

Phúc Âm: Lc 21, 29-33

"Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: "Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LUÔN HƯỚNG LÒNG VỀ NGUỒN CỘI

“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến”.

Chúa Giê-su nói về ngày tận thế. Có những dấu chỉ kinh hoàng khi trần gian chuyển mình sụp đổ, và Chúa Giê-su là Đấng Phán Xét Chí Công sẽ đến xét xử gian trần. Thế nhưng, ấy là kế hoạch của Thiên Chúa cho trần gian. Còn mỗi chúng ta, luôn hãy tỉnh thức và sẵn sàng để đón nhận lệnh triệu hồi của Thiên Chúa, để về với Thiên Chúa là nguồn cội, là quê hương đích thực vĩnh cửu, là hạnh phúc nghìn thu.
Có một người già trên giường bệnh, tâm sự: “Thế giới ngoài kia vẫn sinh động, xanh tươi. Nhưng thế giới trong tôi đang rệu rả. Lục phủ ngủ tạng đang nổi loạn đòi truất quyền cai trị của tôi. Mạch máu đi về càng lúc càng tự do lỗi nhịp. Tay tôi muốn với nhưng dường như chẳng bao giờ với tới. Chân tôi tê cứng tựa xiềng xích gông cùm chẳng cho phép bước nửa bước thêm. Mặt trời vẫn sáng ban ngày, và mặt trăng vẫn chiếu dọi ban đêm. Nhưng đôi mắt của tôi ơi có mở to ra cũng chẳng bao giờ nhìn thấy nữa. Tiếng chim vẫn hót đầu hè chừng rảnh rang lảnh lót lắm, mà tai tôi như đóng kín lại rồi! Thế giới trong tôi đang đổ nhào chừng tận mạt!

Vâng! Thế giới ngoài kia vẫn xanh tươi. Thế giới trong tôi đang rệu rả. Nhưng tôi không được phép nuối tiếc điều chi cả, bởi tôi phải trở về nguồn cội là Đức Chúa của tôi. Vì Lời Chúa đã hứa chắc với tôi như vậy rồi. Tôi tín thác Chúa tôi”.

Chúa nói: “Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”. Lời tình yêu cứu độ!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn hướng lòng về nguồn cội là Thiên Chúa, tỉnh thức sẵn sàng đón chờ giờ Chúa gọi về, và xin cho cả nhà sum họp trong Nước Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng