29/11 THỨ HAI TUẦN 1 VỌNG
Is 2,1-5; Mt 8,5-11.

Phúc Âm: Mt 8, 5-11

"Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
“CHÚNG TA SẼ TIẾN VÀO NHÀ THIÊN CHÚA”

“Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.

Trong mùa covid, chỉ cần một tin nhắn, môt cuộc gọi của bạn bè người thân, là đã đủ mừng vui, vì còn có người nhớ nhau, quan tâm đến nhau, và nhất là biết người còn bình yên. Lời là người, là sự hiện diện của người, còn là sự quan tâm, tình thương, tình yêu của người. Rất đáng trân trọng.

Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, còn có chuyện đẹp hơn thế. Viên đại đội trưởng đến xin Chúa Giê-su chữa bệnh cho đầy tớ của ông. Chúa nói: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh”. Thế là Chúa Giê-su không đến, nhưng Lời Người đã chữa lành cho đầy tớ ông ta.

Từ việc một người ngoại tin rằng: ‘Lời Chúa Giê-su chính là sự hiện diện của Người’, Chúa Giê-su nói: “Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.

Quả thực, Chúa Giê-su làm người 33 năm, và chỉ có 3 năm rao giảng Nước Thiên Chúa, nhưng Lời của Người tồn tại tới muôn đời. Chúng ta chưa gặp mặt Chúa Giê-su, nhưng Chúa muốn chúng ta tin rằng: ‘Lời Chúa Giê-su chính là sự hiện diện của Người’ trong lòng, trong nhà chúng ta.

Ước gì mọi gia đình vui mừng đón nhận “Lời Chúa”, như tiếp đón chính Chúa Giê-su, nghe và thực hiện Lời Người, để được bình an đời này và đời sau nữa. Ước gì không có gia đình nào quá nặng lòng với vật chất thế gian, mà hờ hững, dửng dưng với Lời Chúa, để Lời Chúa qua tai cách đáng tiếc!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến, quý chuộng Tin Mừng Chúa Giê-su, nghe và thực hành Lời Người, để cả nhà sẽ sum họp với Người trong Nước Thiên Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng