27/11 THỨ BẢY TUẦN 34 TN
Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.

Phúc Âm: Lc 21, 34-36

"Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC TRƯỚC MẶT CHÚA

“Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến”.

Ngày cuối năm Phụng Vụ, được Giáo Hội ví như ngày thế mạt, ngày cuối cùng của trần gian, ngày cuối cùng của đời người, ngày Chúa Giê-su đến trong vinh quang với uy quyền của vị Thẩm Phán giàu xót thương nhưng cũng rất công minh.

Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta hãy giữ mình luôn sống trong nghĩa tình với Chúa. Đừng vì mê mải kiếm tìm danh lợi dục trần gian mà phải tách rời Thiên Chúa. Đừng quên mối tình diệu vợi Chúa luôn dành cho chúng ta. Bao lâu còn nặng lòng với của cải vật chất thế gian, thì bấy lâu chúng ta thật khó giữ mình, bởi vì, vật chất có sức cuốn hút, mê hoặc chúng ta đến nổi chúng ta ảo tưởng nó là hạnh phúc, và rồi sống trong ảo tưởng, từ chối sự hiện diện, can thiệp của Chúa.

Vì thế, Chúa bảo hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Hãy tỉnh thức, là hãy yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thì mới có thể nhận ra sự dối trá, chóng vánh, ảo tưởng của hạnh phúc trần gian. Nhưng vì chúng ta là con người hèn mọn, cho nên, phải cầu nguyện luôn để nhờ sự trợ giúp của Chúa mới có thể đứng vững trước những nghiêng chiều về phía mê muội bất chính.

Khi nói đến việc cầu nguyện, chúng ta nghĩ ngay đến “giờ cầu nguyện”, và cho là do công việc làm ăn, nên không có giờ cầu nguyện. Suy nghĩ ấy chỉ là cách ngụy biện. Bởi việc cầu nguyện là sự kết hiệp với Chúa luôn luôn, nhớ đến Chúa luôn ở trước mặt mình và làm việc dưới đôi mắt Chúa. Làm việc và cầu nguyện không tách rời nhau, nên có thể nói: Làm việc là cầu nguyện: làm việc với Chúa và trước mắt Chúa luôn.

Lạy Chúa xin cho các gia đình yêu mến Chúa trên hết mọi sự thế gian, luôn sống và làm việc trước mặt Chúa, để mọi việc làm và mọi phút sống, đều thuộc về Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng