Dọn đường Chúa đến

“Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.” (Lc 3, 5)

Có nghe chăng từ nơi hoang địa
Tiếng người hô mọi phía còn vang
Đường kia hãy dọn sẵn sàng
Để Đức Chúa đến nhịp nhàng bước chân.

Sửa lối mau xa gần muôn khắp
Mọi thung lũng phải lấp cho đầy
Núi đồi thì bạt thấp ngay
Làm cho bằng phẳng đường này dễ đi.

Sửa lối mau những gì quanh lượn
Kìa khúc khuỷu phải uốn ngay thôi
Cùng bao nhiêu chỗ lõm lồi
Cũng phải san lấp đây rồi phẳng phiu.

Và sẽ thấy bao điều nhiệm lạ
Ơn cứu độ của Chúa ân ban
Mở ra hồng phúc dâng tràn
Uy linh Ngài đến nồng nàn mến thương.

Đây lòng ta còn vương lỗi tội
Tham sân si lắm lối quanh co
Đường về còn đó nhấp nhô
Nào mau hoán sửa mở cho thẳng bằng.

Nguyện xin Chúa luôn hằng thương xót
Hãy đến bên trải ngọt Thánh ân
Cho con được mãi lãnh phần
Đời vui có Chúa trong ngần câu ca.

Giuse Trần Thế Tiến