Đông về cây lá trụi trơ
Bắc âu băng giá mịt mờ tuyết rơi
Hồng ân ban xuống từ trời
Mùa đông cảnh đẹp tuyệt vời biết bao

Yêu thương đôi lứa mến trao
Tình người sưởi ấm ngọt ngào yêu thương
Âm vang chuông đổ giáo đường
Giục lòng thống hối hoàn lương trở về

Đêm đông lạnh giá tái tê
Như người hờ hững ủ ê tâm hồn
Kiêu căng tự đắc mình khôn
Hết đông tan chảy chẳng tồn tại lâu

Tuyết rơi dù có canh thâu
Như người bền chí cho dầu gian nan
Yêu thương chia sẻ trao ban
Mùa đông hạnh phúc tuôn tràn thánh ân

Lê Danh Dương
27.10.2018