Yêu thương Thiên Chúa xuống trần
Chữa lành bịnh tật xác thân người đời
Ba năm rao giảng khắp nơi
Cứu người tội lỗi coi trời bằng vung

Tình Ngài hằng hữu bao dung
Vì yêu gian khó lao lung xem thường
Yêu thương Chúa đã nêu gương
Dẫu cho có chết can trường hy sinh

Người đời bội phản ân tình
Bắt giam tra tấn đóng đinh treo Ngài
Khinh khi chế diễu Ngôi Hai
Vị tha chấp nhận oan sai cứu đời

Mặc cho chế nhạo vua Trời
Im lìm Ngài chẳng nửa lời oán than
Dù cho kiệt sức thân tàn
Vẫn yêu nhân loại chứa chan ân tình

Gục đầu chịu chết lặng thinh
Tình Ngài dũng mãnh hy sinh kiên cường
Thất tình chấp nhận đơn phương
Dù người bội phản chẳng thương lại Mình

Lê Danh Dương
05.12.2021