Đêm đông...........Giá rét.........Chúa giáng trần
Hằng năm.........Cứu chuộc........Ban đặc ân
Giáng Sinh.........Trần thế..........Đã bao lần
Ngôi Hai...........Ngài xuống.......Dẫu thiệt thân

Vì yêu...............Dung thứ........Chẳng ngại ngần
Nhân từ..............Sa đọa...........Cứu muôn dân
Ngài thương.......Sai phạm.........Yêu kẻ bần
Thứ tha.............Lầm lỗi............Xá tội nhân


Lê Danh Dương
11.12.2020