Một năm vất vả đã qua
Bao nhiêu tủi nhục xót xa phận nghèo
Khổ đau cứ đuổi bám theo
Chạy đâu tránh nó cũng đeo quanh mình

Ngước nhìn Con Chúa hy sinh
Người đời gian ác đóng đinh giết Ngài
Nhân từ lại chịu oan sai
Nhục hình tra tấn Ngôi Hai thân tàn

Đau thương Ngài chẳng kêu than
Tù đày tra tấn chẳng van một lời
Tang thương Con Đức Chúa Trời
Vì yêu nhân thế xuống đời lầm than

Cho con vững chí bền gan
Noi gương của Chúa tâm can kiên trì
Dù đời nghiệt ngã sầu bi
Nhìn lên gương Chúa bước đi theo Ngài

Mặc cho khốn khổ trần ai
An tâm tin tưởng an bài nơi Cha
Yêu con Ngài cũng xót xa
Để con tủi nhục cho ta kiên cường

Lối vào ngõ hẹp thiên đường
Cam go chịu đựng tuyên dương mai này
Phúc ai dám sống thẳng ngay
Không hề dối trá mai này quang vinh

Khổ nghèo chịu đựng khi khinh
An vui có Chúa dủ tình yêu thương
Ngài ban thêm sức can trường
Vượt qua gian khó kiên cường theo Cha

Tạ ơn Thiên Chúa thiết tha
Một năm gìn giữ đã qua an bình
Dù nghèo cơ cực cùng đinh
Ngày đêm có Chúa bên mình an vui


Lê Danh Dương
31.12.2018