Thuở xưa vào tháng mười hai
Mẹ mang nặng nhọc bào thai Hài Đồng
Thiên Sai nhân loại ngóng trông
Vào đêm tuyết trắng bão giông ra đời

Ánh sao chiếu sáng rạng ngời
Mục đồng vội vã tới nơi bái chào
Bao năm mong đợi khát khao
Bây giờ được thấy ước ao mộng thành

Phúc ai chân thật ngay lành
Tâm hồn nghèo khó sáng danh Chúa Trời
Yêu Ngài tìm kiếm khắp nơi
Sẽ nhìn thấy Chúa tuyệt vời vinh quang

Phúc ai tìm kiếm kho tàng
Yêu thương chia sẻ thiên đàng ngay bên
Phúc ai trung tín vững bền
Công dân Thiên Quốc có tên trên trời

Lê Danh Dương
16.12.2018