NGỌN NẾN MÙA PHÚC ÂN


Lung linh năm ngọn nến
Thắp sáng mùa Thánh ân
Hòa khúc hát vọng ngân
Hỷ hoan ngày Chúa đến.

1. Ngọn nến mang ước nguyện
Mong Chúa xuống dương gian
Như Lời Người hứa ban
Qua Ngôn Sứ rao giảng.

2. Ngọn nến mang ánh sáng
Dẫn soi trên lối đường
Cho ai tội còn vương
Thoát khỏi vòng tăm tối.

3. Ngọn nến niềm vui mới
Chỉ trong Chúa mà thôi
Nên khẽ gọi lòng người
Mau trở về bên Chúa.

4. Ngọn nến bao chất chứa
Chúa đến đem an hòa
Trên khắp mọi gần xa
Chung niềm Tin Cậy Mến.

5. Ngọn nến chính Chúa đến
Đêm hồng phúc giáng trần
Ơn cứu độ thế nhân
Giao duyên trời với đất.

Đây vòng hoa đan kết
Năm ngọn nến lung linh
Sáng ngời mùa phúc vinh
Đẹp thay mùa cứu chúa.

******

CHÚA HẰNG XÓT THƯƠNG

Biết rằng con tội lỗi
Nên Chúa hằng thứ tha
Lượng từ bi hải hà
Chúa xót thương con mãi.

Biết rằng con yếu đuối
Nên Chúa hằng đỡ nâng
Vòng tay Chúa sẵn sàng
Ôm trọn đoàn con mãi

Từng lời kinh sớm tối
Con tín thác tình trời
Dâng Chúa mọi buồn vui
Dâng đường dài mưa nắng.

Dẫu đời bao gánh nặng
Có Chúa nguồn thương yêu
Niềm hỷ hoan sớm chiều
Đời con vui bước tới.

Giuse Trần Thế Tiến