Gia Tài Của Mẹ


Gia tài của mẹ yêu thương
Tấm lòng ái quốc quật cường đấu tranh
Can trường dũng cảm hùng anh
Hiên ngang bất khuất rạng danh giống nòi

Gia tài khí phách sáng soi
Cho con nối chí học noi mẹ hiền
Oai hùng theo bước tổ tiên
Tù đày đàn áp oan khiên không màng

Gia tài oai dũng hiên ngang
Ngàn năm bất khuất vẻ vang kiêu hùng
Trọn đời ái quốc kiên trung
Phong ba bão táp lao lung xem thường

Gia tài ý chí ngoan cường
Hiên ngang bất khuất yêu thương giống nòi
Yêu cha thương mẹ mặn mòi
Tấm lòng ái quốc gương soi can trường

Bão giông sóng gió lên đường
Giữ gìn bờ cõi quê hương thanh bình
Gia tài quyết chiến hy sinh
Để cho con cháu hiển vinh sau này


Lê Danh Dương
17.12.2021