Nếu mà họ chán lời Thày
Thì con mau chóng rời ngay tức thời
Mặc cho họ thích ăn chơi
Không cần tranh cãi lắm lời làm chi

Phủi chân giũ bụi ra đi
Tới miền đất khác thực thi lời Ngài
Rao truyền lời Chúa cho ai
Ngày đêm mong đợi lắng tai đón chào

Nơi nào mà họ ước ao
Phúc ân Thiên Chúa tuôn trào vĩnh niên
Gia đình hạnh phúc đoàn viên
Không còn đau khổ oan khiên cuộc đời

Phúc ai khao khát nước trời
Lắng tai nghe lấy những lời của Cha
Tránh Xa Dối Trá Gian Ma
Yêu thương san sẻ xót xa phận hèn

Cho đời một chút muối men
Đốt lên ánh đuốc đêm đen mịt mời
Viết lên khúc nhạc vần thơ
Cho người khao khát mong chờ đợi Ta

Lê Danh Dương
21.12.2018