30/12 THỨ NĂM NGÀY 6 TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS
1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

Phúc Âm: Lc 2, 36-40

"Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.
Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chú
a ở cùng Người.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
MẮT TÔI ĐÃ NHÌN THẤY ƠN CỨU ĐỘ

“Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel”

Tin mừng hôm nay là đoạn tiếp theo trình thuật Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria tiến lên đền thánh dâng Chúa Giê-su cho Thiên Chúa theo luật định. Ông Simeon được phúc ẵm Hài nhi Giê-su trên tay và cất lên lời ca tụng Nunc Dimittis “bây giờ, xin cho con được bình an, mắt con đã thấy rỡ ràng ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Bà tiên tri Anna, cũng đã được tận mắt chiêm ngưỡng bái thờ Đấng Cứu Thế. Và bà cất tiếng nói về ơn cứu chuộc nơi con người Chúa Giê-su cho tất cả mọi người, tiếng nói tự lòng khát khao tin và tự lòng tin vững chắc.

Ơn cứu chuộc đã đến với dân Chúa chính là Con Thiên Chúa Làm Người. Việc còn lại của dân Chúa, cách riêng, việc của mỗi người chúng ta là mở đôi mắt tâm hồn ra mà nhìn thấy và đón nhận ơn cứu chuộc nơi Chúa Giê-su.

Hơn hai ngàn năm, có biết bao người đã mở lòng ra, đón nhận Chúa Giê-su, tin yêu và sống chết với niềm tin của mình. Họ đã được hồng ân cứu chuộc nơi Chúa Giê-su.

Chúa muốn “đôi mắt tâm hồn của chúng ta nhìn thấy ơn cứu độ, nơi Chúa Giê-su”. Ước gì, các cụ ông cụ bà trong các gia đình, những người đi qua cuộc sống trần gian này với biết bao là phủ phàng biến đổi, tan bay… càng cảm nghiệm được điều cao quý này: không có hạnh phúc trần gian nào tồn tại. Chỉ có tình yêu Chúa Giê-su mới đưa chúng ta đến hạnh phúc muôn đời bất biến, bất diệt. Và chỉ khi nào sống trong tình yêu của Chúa Giê-su, tin tưởng, yêu mến, cậy trông Người suốt đời, mới có thể thốt lên: “Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.

Lạy Chúa Giê-su Giáng Sinh, là Đấng duy nhất cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Xin cho các gia đình Tin, Cậy, Mến Chúa trên hết mọi sự trần gian này. Amen.

PM Cao Huy Hoàng