31/12 THỨ SÁU NGÀY 7 TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS
Thánh Silvester I, giáo hoàng.
1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Phúc Âm: Ga 1, 1-18

"Ngôi Lời đã làm người".

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi". Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.
Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
MẦU NHIỆM TỰ HỦY CỦA CON THIÊN CHÚA

“Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể”

Con Thiên Chúa quyền năng vô biên, chí thánh chí thiện vô cùng, lại bằng lòng làm một con người trần gian hữu hạn, bé nhỏ. Không có trí khôn trí hiểu nào của loài người có thể suy cho thấu điều lạ lùng kỳ diệu ấy. Thế mà, dẫu biết thân phận con người của mình là mỏng manh, yếu đuối, là chóng vánh ắt tử, sống nay chết mai, thế nhưng con người vẫn cho cái trí khôn trí hiểu của mình là thưởng đỉnh siêu phàm, và không chấp nhận trí khôn trí hiểu của mình là mê muội.
Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người thật, sống giữa loài người, nói tiếng nói của loài người, rung nhịp trái tim của con người, vui buồn cười khóc với cái vui buồn cười khóc của con người, tỏ bày cho con người biết Thiên Chúa là Cha yêu thương khoan dung tha thứ cho con người, và nhất là, chết đi rồi sống lại để con người ắt tử kia sẽ được sống lại trong Nước Thiên Chúa. Thế nhưng, hơn hai ngàn năm qua, vẫn còn biết bao con người không muốn tin vào Con Thiên Chúa, thậm chí còn quay lưng lại với Người, hoặc còn tệ hơn, muốn xóa sổ sự hiện diện của Người trong tâm trí nhân loại.

Thiên Chúa đã tự hủy để con người được tồn tại vĩnh cửu, thì ngược lại, con người không muốn tồn tại vĩnh cửu, chỉ muốn tồn tại trong cái ngắn hạn mà mình không làm chủ được. Ánh sáng đã chiếu soi, mà bóng tối không chấp nhận ánh sáng.

Thiên Chúa đã phải khiêm nhường đến tự hủy để đưa chúng ta về cõi sống ngàn thu. Chúng ta có nhận ra mình mê muội khi tự nhận mình làm chủ cuộc đời mình không? Ước gì các gia đình hãy để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình, và tuyệt đối tẩy trừ lòng kiêu căng để khỏi chết ngàn đời.

Lạy Chúa, xin cho con hân hoan đón nhận Chúa Giê-su và sống Lời Yêu Thương, Hằng Sống của Thiên Chúa. Amen.

PM Cao Huy Hoàng